Ako efektívne usporiadať vnútorné priestory výrobnej haly
Reference
výrobní_hala

Vo výrobnom procese musí mať každý stroj svoje miesto, každý pracovník musí vedieť, kde čo nájde a všetok priestor vo vnútri priemyslovej haly musí byť dispozične usporiadaný prehľadne a efektívne. Pokiaľ nie je, môže dôjsť k spomaleniu výroby a navýšeniu nákladov. Pozrite sa preto s nami na niekoľko zásad pre efektívne usporiadanie výrobných priestorov, aby vám slúžili tak, ako majú.

Na začiatku si všetko poriadne premyslite

Než sa pustíte do projektu a následnej výstavby priemyslovej haly, vždy by tomu malo predchádzať položenie radu zásadných otázok, ktoré môžu významne ovplyvniť podobu ich vnútorných priestorov. Malo by vás napríklad zaujímať, podľa čoho je výhodnejší priestor usporiadať. Podľa druhu výroby alebo do samostatných montážnych liniek? Zohľadniť by ste mali aj dostatočnú kapacitu haly pre technologické vybavenie, výrobné činnosti, prípadne skladovacie možnosti, kancelárske priestory či zázemie pre zamestnancov.

Dôležité je zamerať sa rovnako na to, či sú manipulačné cesty dostatočne široké. A tiež, či sú priestory a ich usporiadanie prehľadné, logicky usporiadané, ekonomické a nedochádza k zbytočnému pohybu zamestnancov či plytvaniu výrobnými plochami. Zvážte aj skutočnosť, či je hala do budúcna schopná poňať prípadné navýšenie kapacít, personálnych, technologických, výrobných i skladových, prípadne, ako zložité by bolo prispôsobiť ju prichádzajúcim inovačným trendom, bez ktorých sa úspešná výroba nezaobíde. A v neposlednom rade majte na pamäti bezpečnostné a hygienické požiadavky, ktoré každý výrobný proces musia striktne spĺňať.

Priestory výrobné, čisté, skladovacie a administratívne

Priestory, kde prebieha proces výroby, je nevyhnutné pomyselne rozdeliť na tie výrobné, čisté a skladovacie. Vo výrobných priestoroch sa uskutočňujú základné činnosti, ktoré vedú k vytvoreniu produktu alebo jeho častí. Je v nich spravidla umiestnená technika a stroje. Aj keď tu platia nižšie nároky na hygienické štandardy, nemali by byť úplne opomínané. Hygiena personálu a sanitných priestorov musí byť zachovaná. To platí aj pre skladovacie priestory, kde býva uložený materiál, suroviny, technické diely, skladovacia a manipulačná technika, výrobky alebo tovar. Veľkosť a usporiadanie týchto priestorov sa vždy odvíja od požadovaného zámeru a daného typu výrobného podniku.

Technika môže byť umiestnená aj v čistých priestoroch, samozrejme, tu sú hygienické pravidlá prísnejšie. V čistých priestoroch obvykle prebieha výrobný proces, ktorý nie je spojený so „špinavým” materiálom a strojmi. Výrobné a čisté časti priemyslovej haly spravidla oddeľujú priepusty. Nadväznosť jednotlivých priestorov pritom musí zaistiť plynulosť výrobného procesu. V objekte musí byť vyčlenené aj dostatočné miesto pre kancelárske a administratívne zámery, rovnako ako zázemie pre zamestnancov, kde sú k dispozícii šatne, sanitárne zariadenia ako sprchy, umyvárne a záchody, či kantína s občerstvením.

Nezabudnite na presvetlenie haly

Významnou zložkou sú aj podlahy, ktoré musia mať jednoduchú údržbu, rovnako ako dvere, ktoré by mali byť ideálne vyrobené z hladkého, jednoducho čistiteľného a dezinfikovateľného materiálu. Obe vybavenia by mali byť odolné voči typu výroby a strojnej techniky. Vo všetkých priestoroch musí byť zaistená výmena vzduchu prirodzenou cestou alebo pomocou klimatizácie.

Zásadnú otázku kladie aj dostatočné osvetlenie haly. Vo výrobnej časti by malo byť zaistené denné, umelé alebo združené osvetlenie, ktoré odpovedá normovým hodnotám, teda technickým požiadavkám obsiahnutým v technických normách, a type činnosti. Ekonomickým riešením môže byť presvetlenie bočných strán haly pásmi okien, rovnako ako strešné svetlíky. V kancelárskom zázemí by tak malo prevažovať svetlo prirodzené.

 
 

Dalšie haly borga

 
 
KONTAKT

(+421) 911 898 911

MICRO_1_SK