Automatizácia verzus ľudská sila: Aké je optimálne riešenie?
Reference
muž_stroj

O tom, že technológie nahradia ľudských zamestnancov, sa vedú diskusie už desiatky rokov. Už v 19. storočí robotníci ničili parné stroje, aby im nemohli vziať prácu. Obavy neutíchajú ani v 21. storočí. Odhaduje sa napríklad, že v Británii počas ďalších dvadsiatich rokov stroje vystriedajú až 35 % kvalifikovaných pracovných síl, v USA dokonca až 47 %.

Automatizácia hrá rolu pri opakovaných manuálnych činnostiach

Moderná technológia, automatizácia, robotizácia. Tieto výrazy sa dnes skloňujú spolu s neistotou ľudí pracujúcich v priemysle. K automatizácii výrobného procesu sa totiž často pristupuje najmä tam, kde má manuálna činnosť jednoduchší charakter a pravidelne sa opakuje.

Rozvoj automatizácie vo výrobnom procese dal o sebe výraznejšie vedieť už začiatkom 70. rokov 20. storočia, keď sa v továrňach začali objavovať a využívať NC technológie. Vtedy sa automatizovali najmä oblasti veľkosériovej a hromadnej výroby, dnes ju však je možné pozorovať prakticky vo všetkých typoch výroby. Automatizáciu tak môžeme pokladať za dôležitý faktor, ktorý významne ovplyvnil a stále ovplyvňuje priemyselnú výrobu.

Nahradia stroje úplne ľudskú pracovnú silu?

Vďaka automatizácii šetria zamestnávatelia čas, aj personálne náklady. Zatiaľ čo produktivita človeka závisí od jeho aktuálneho stavu a schopností, pracuje v priemere iba 8 hodín denne, chce dostávať pravidelnú mzdu, berie si dovolenku, býva chorý, zakladá odbory, vyžaduje zamestnanecké práva, chodí neskoro do práce a je s ním mnoho administratívy, stroje nič z toho nepotrebujú. Môžu pracovať 24 hodín denne, navyše v rekordnom objeme, a často bývajú synonymom kvality výroby.

Automatizácia tak predstavuje nový stupeň v rozvoji techniky. Pretvára pôvodné výrobné metódy v moderné technológie, umožňuje činnosti, ktoré skôr neboli možné, zvyšuje produktivitu výroby, zároveň šetrí čas a peniaze, uľahčuje prácu a uľavuje od monotónnych manuálnych činností. Preto mnoho úspešných firiem už dávno prešlo k priemyslovej automatizácii výrobných procesov. Komplexnej automatizácii, teda celkové vyradenie ľudí z výrobného procesu, je samozrejme, nereálna. A dôvod je zrejmý.

Moderné poňatie automatizácie stavia stroj a človeka na rovnakú úroveň

Nech má automatizácia nespočetné množstvo výhod, spolupráca strojov a ľudí je pre efektívny a úspešný výrobný proces nevyhnutná. Na jednej strane by technika bez človeka nemohla fungovať, pretože väčšina dostupných technológií vyžaduje príkazy, nastavenia, kontrolu a v neposlednom rade aj údržbu zo strany ľudí. Už dnes však existujú technológie, ktoré nič z toho nevyžadujú. Pokiaľ by však výrobné podniky chceli nimi úplne nahradiť zamestnancov, museli by na druhej strane vydať značné množstvo finančných prostriedkov. Vývoj a výroba týchto strojov totiž stojí nemalé peniaze. A ľudská pracovná sila je tak stále lacnejšia.

V modernej dobe sa preto na automatizačnú techniku nazerá skôr ako na rovnoprávneho partnera človeka, ktorý mu pomáha, aby technologické procesy boli efektívne a bezpečné. Moderné priemyslové a výrobné haly sú z toho dôvodu prevažne rozdelené do sektorov, kde pracujúce stroje dopĺňajú ľudskú manuálnu činnosť. Je však možné nájsť aj prípady, keď časť výrobného procesu je úplne automatizovaná, napríklad v automobilovom priemysle. Tam sa strojná technika stará o prevažnú väčšinu činností, od zvárania, nitovania, nanesenia farieb a laku, až po prepravu jednotlivých častí a podobne.

 
 

Dalšie haly borga

 
 
KONTAKT

(+421) 911 898 911

MICRO_1_SK